top of page

Povinnosti po založení společnosti

Aktualizováno: 10. 5. 2023

Rozhodli jste se založit právnickou osobu a chcete vrhnout hned do podnikaní? Výborně, nezapomínejte, že společnost s ručením omezeným má mnoho povinností, které nesmějí být opomíjeny. Níže jsme sepsali několik povinností, na které se musí každý podnikatel připravit


1. Založte si podnikatelský účet

Udělejte si průzkum u různých bank a zjistěte, která je pro Vás nejvhodnější.

Doporučujeme sledovat:

  • výši poplatků za vedení účtu

  • poplatky za příchozí a odchozí platby

  • ceny za platby v EU i mimo ni

  • možnost sjednání kontokorentu a dalších podnikatelských půjček


2. Zřízení datové schránky

Datovce se jako s. r. o. nevyhnete. Přístupové údaje přijdou jednateli společnosti automaticky poštou po zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku.3. Registrujte se k daním

Po zápisu do obchodního rejstříku má společnost 15 dnů na registraci u finančního úřadu v místě sídla společnosti. Musíte se registrovat k dani z příjmů a případně k dalším daním, pokud je Vám situace nařizuje. Nejčastěji se nové společnosti hlásí k dobrovolnému plátcovství DPH, pokud je to pro ně výhodné. Povinná registrace k DPH nastává pokud dosáhnete obratu 2mil korun za 12 po sobě jdoucích měsíců zpětně.
4. Zaměstnanci

Pokud má společnost v plánu nabírat zaměstnance, musí se přihlásit na OSSZ jako zaměstnavatel a stejnou registraci musíte provést i na zdravotní pojišťovně u které je Váš zaměstnanec přihlášen. Dále registrujte zaměstnance na finančním úřadě k dani z příjmu fyzických osob a sjednejte si zákonné pojištění odpovědnosti.5. Povinnost vést účetnictví

Na rozdíl od OSVČ musíte povinně vést účetní agendu. Začínající podnikatelé to obvykle tzv. outsourcují na externího účetního, jelikož z ekonomického hlediska to dává největší smysl.6. Označení sídla firmy a provozovny

Název firmy a identifikační číslo musí být umístěno na dveřích a u vchodu do budovy. Takto musí být označeno sídlo i provozovna (pokud provozovnu máte).
Pokud Vám není něco jasné nebo budete chtít pomoci se založením společnosti, obraťte se na nás.122 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page