top of page

GDPR a cookies

1.1 Webové stránky obchodní společnosti TAXEN s.r.o., se sídlem Novoměstská 960, Chrudim Chrudim II, 537 01, IČO: 089 14 940 (dále jen „TAXEN “)  www.www.taxen.cz/používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.

1.2 TAXEN užívá převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

1.3 Aby TAXEN dokázala lépe pochopit návštěvníky svých webových stránek www.taxen.cz, používá také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

1.4 Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání webových stránek www.TAXEN.cz. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například email, jméno, telefonní číslo.

1.5 Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení Vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

bottom of page