top of page

Stal jsem se OSVČ. Co to pro mě znamená?

Aktualizováno: 14. 4. 2023

Začátky podnikání jsou náročné, je nutné se ve všem zorientovat. Tento článek Vám pomůže se základní orientací v oblasti účetnictví, daní a povinných odvodů.

K založení živnostenského oprávnění stačí navštívit živnostenský úřad, kde Vám bude přiděleno identifikační číslo a poté se stáváte podnikatelem/podnikatelkou.

Tím vznikají povinnosti, které je nutné ohlídat..1. Odvody zdravotního pojištění

V České republice je každá osoba povinna odvádět zdravotní pojištění. Pokud není osoba pojištěncem státu (student, starobní nebo invalidní důchodce, rodič na rodičovské dovolené) musí odvádět zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je za ní v případě zaměstnání odváděno zaměstnavatel, v případě podnikání musí tyto platby provádět sama.


Rozlišujeme, zda vzniká povinnost platit zálohy na ZP okamžitě nebo až po uplynutí kalendářního roku. Od prvního okamžiku je osoba povinna platit v případě, že není pojištěncem státu a není zaměstnaná.

Minimální povinná výše zálohy je pro rok 2023 stanovena na 2 722,-.

Tyto zálohy se hradí vždy do 8. dne následujícího měsíce.


Pokud jsme v prvním roce neplatili zálohy, protože pro nás nebyly povinné je možné, že nám tato povinnost vznikne v dalších letech.

Po skončení kalendářního roku účetní provede vyúčtování plateb na zdravotní pojištění a na základě dosažení ekonomického výsledku vykonávané činnosti jsou určeny zálohy na další rok.

 

2. Odvody na sociální pojištění

Stejně jako u zdravotního pojištění je každá osoba povinna odvádět sociální pojištění. Opět je nutné rozlišit, zda je samostatně výdělečná činnost vykonávána jako hlavní nebo jako vedlejší.


V případě, že je podnikání hlavní činností je nutné platit zálohy od prvního dne podnikání. Minimální povinná výše zálohy je pro rok 2023 stanovena na 2 944,-Záloha je splatná v daném měsíci. Bez sankce je možné daný měsíc doplatit do konce měsíce následujícího.

U činnosti vedlejší první rok zálohy nejsou povinné.Výše záloh se v dalším roce urči opět na základě vyúčtování plateb a na základě dosaženého hospodářského výsledku vykonávané činnosti.


 

3. Paušální režim

Od roku 2022 je možné se placení záloh na zdravotní a sociální pojištění vyhnout. A to přihlášením do takzvaného paušálního režimu. V tomto režimu platíme pouze jednu částku na jeden účet. Výhodou u paušálního režimu je také to. že nejsme povinni podávat daňové přiznání, ani přehledy na sociální a zdravotní pojišťovnu.


Poplatník nesmí být plátce DPH a ani se jím průběhu zdaňovacího období stát!

Poplatník nesmí mít zaměstnanecký poměr, je možné pracovat na Dohodu o provedení práce či Dohodu o provedení činnosti.

Celkové příjmy za kalendářní rok nesmí být vyšší než 2 miliony korun.

U paušálního režimu je výše odváděné platby stanovena pomocí pásem, která jsou odvozena od výše příjmu a výdajového paušálu, který OSVČ využívá.Zdroj: ministerstvo financí

Pro skupinu č. 1 z výše uvedené tabulky platí částka 6 208,- Kč/měsíčně, pro skupinu č. 2 platí částka 16 000,- Kč/měsíčně a pro skupinu číslo 3 je výše paušální daně 26 000,- Kč/měsíčně.4. Registrace na finančním úřadu

Do 15. dnů od založení živnostenského oprávnění je fyzická osoba povinna podat přihlášku na místně příslušný finanční úřad.Další povinnosti souvisejí s typem podnikání a závisí například na tom, zda bude mít OSVČ provozovnu. V tom případě je nutné tuto provozovnu nahlásit na živnostenském úřadě. Existují i jiné daně, ke kterým je případně nutné se registrovat. Konkrétně se jedná o daň silniční či daň z nemovitosti.


Na papíře to vypadá jasně a jednoduše, ale má to svá úskalí a je nutné dodržovat jistá pravidla.


Pokud si nebudete jistí nebo chcete poradit, není nic snadnějšího nežli nás kontaktovat.1 522 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page